Lagar för säljare

Senast uppdaterad 2010-07-07 18:06
PDFSkriv utSkicka sidan

Här har vi samlat ett antal nyttiga länkar till lagar som gäller vid försäljning. Tryck på länkarna nedan för att läsa mer om respektive lag. Texter från konsumentverkets hemsida.

Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkorslagen skyddar dig mot avtalsvillkor som gynnar säljaren på din bekostnad. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier. Läs mer.

Distans- och hemförsäljningslagen

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en försäljare som kommer till din dörr. Läs mer.

e-handelslagen

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på Internet. Den ställer krav på vad en säljare måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning. Läs mer.

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren. Läs mer.

Konsumentkreditlagen

Lagen gäller kreditköp som en näringsidkare, exempelvis en säljare, erbjuder en konsument. Kreditköp är när en säljare lämnar konsumenten anstånd med någon del av betalningen eller när någon del av betalningen finansieras med ett belopp som köparen får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare. Ett exempel är när du lånar pengar av banken för att köpa en bostad. Läs mer.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson. Lagen är tvingande. Det innebär att säljaren inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Läs mer.

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter reglerar hur företag ska göra när de ger dig råd om hur du ska placera dina pengar. Bland annat måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla råd du får ska dokumenteras. Läs mer.

Leksakslagen

Leksakslagen slår fast att leksaker bara får säljas om de är säkra och innehåller rätt märkning och produktinformation. Lagen kompletteras av en regeringsförordning och Konsumentverkets föreskrifter som i detalj beskriver vilka krav som finns på leksaker. Läs mer.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig reklam. En säljare som bryter mot lagen kan bli tvungen att betala skadestånd till dig. Läs mer.

Prisinformationslagen

Prisinformationslagen ställer krav på att vi som konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag som kommer att fyllas ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer. Läs mer.

Produktsäkerhetslagen

Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som säljs till konsumenter av företag vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster säljs innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla. Läs mer.

Köplagen

Lagen reglerar köp och byte av lös egendom. Den är även tillämplig på köp och byte av bostadsrätt, aktier och andra värdepapper. Läs mer.

Sök på hemsidan

Använd sökrutan nedanför för att söka efter innehåll på Saljaren.se:

Annonser

Annons
Annons
Annons

CRM-System

Omröstning

Bästa lönemodellen?
 

Omröstning

Föds man till säljare?